Oldalak

2016. november 28., hétfő

Kicsit többet rólam, a jelenről az alábbi beszélgetésben hallhattok. Legyen épülésünkre!

A blogom szünetel meghatározatlan ideig. Köszönöm a megértést. ❤

2016. szeptember 3., szombat

Amit a férj vagy feleség talán soha nem mondott ki

Menyegzőn voltunk ma. Utóbbi években ritkábban mint régen, de annál több házaspár jutott eszembe, akikkel sokat vagy többször beszélgettünk. Így ma elborított a sok gondolat, eszembe jutottak olvasott,  megélt s másoknál is megtapasztalt igazságok, így hamar leírtam valamit. Itt van. Hátha valakinek ma kell válaszolnia egy ki nem mondott kívánságra. 

Amit a feleség a férjtől igazán kíván…de talán soha nem mondta ki.
  • 1.       Kommunikáció. Beszélgetni. Jövőről, múltról, bármiről.
  • 2.       Megerősítés. Szóval, tettel: hogy szép, hogy szeretve van, hogy vele meg lehet elégedni.
  • 3.       Függetlenség bizonyos mértékben. Mert megbíznak benne. Mert szüksége van néha "én-időre" is.
  • 4.       Románc. Házasságkötés után válik igazán hitelessé. Udvariasság, őszinte bók, randi, meglepetés.
  • 5.       Odafigyelés, törődés.Amit a férj a feleségtől igazán kíván… de talán soha nem mondta ki.
  • 1.       Tisztelet. Szóban és tettben. Nyíltan és a sorok között. Előtte és a háta mögött.
  • 2.       Bizalom. Kontroll helyett bizalom. Kritika és elvárások helyett bizalom. Csüggedés helyett bizalom.
  • 3.       Békesség. Ha elmegy, ha hazajön, ha kicsi a gyerek, ha felnőtt a gyerek. Amennyire rajtunk áll: békesség.
  • 4.       Intimitás. Fizikai közelség. Szenvedélyes szeretet. Nem most vagy\és soha, akkor, majd...hanem szinte bármikor.

2016. július 7., csütörtök

3 ajándék

Ez a fejezet is a levelezős mentori sorozatomból egy részlet. (Kértetek néhányan ízelítőt, megosztom még ezt is az előző bejegyzésem mellett.). Ha az ősszel induló csoportban szeretnél részt venni, ne felejtsd el majd jelezni. Szeptember elsején indul, hirdetni fogom itt és a facebookon is.


3 ajándék


Aki emberekkel foglalkozik, annak rendbe kell lennie magával (egészséges énképre törekedés, önmagunk elfogadása kívül-belül), önismeretre kell törekednie. Ez azért is fontos, mert ha kikerüljük ezt a lépést, hiába törekszünk többet gondolni másra, mint magunkra. Az ördög megragadja ezt a kiskaput, és folyton megkötöz a méltatlanság, az irigység, a büszkeség s a dicsőségvágy kötelékeivel. Nem beszélve arról, hogy aki nem fogadta el önmagát, úgy, mint Isten teremtményét, Isten ellen lázad, Őt, mint teremtőt, becsméreli. Még ha sok mindent az Élet is formált személyiségünkön, még ha események mássá is tettek, ezek is az ő formáló munkája bennünk, ami az új embert széppé teremti. Aki nem fogadta el önmagát, az másokat se tud elfogadni, vagy másokkal se tudja elfogadtatni önmagát. Sok konfliktus oka ez. Házasságban is, munkakapcsolatokban, de a gyülekezetben is. Nők között főleg érzékeny terület.
1. lépés: Adj hálát Istennek, hogy ilyennek teremtett kívül-belül (csodálatosnak!), és olyanná formált az Élet által, amilyen éppen most vagy (megtisztítva használható eszköz a kezében).
   2. lépés: Kérd Istent, hogy másokat is tudj befogadni, megérteni. Ehhez kell a sok szeretet, az emberismeret, empátia, hogy szolgálni tudj feléjük.
    3. lépés: Kérd Istent, hogy segítsen az Ige tanulmányozása által felfedezni a lelki ajándékokat magadban és másokban, hogy ne csak az emberek felé szolgálj, hanem velük együtt is.
A szolgálat akkor kiegyensúlyozott a nők között, ha mindenki megtalálja a helyét és ajándékai szerint szolgál. De mit is jelent az AJÁNDÉK? 
      1. Velünk született ajándékok:
Ezek is többféleképpen magyarázhatóak:
a.        Jól ismert az egyszerű két csoport:  kifele és befele forduló típusú ember. Már pici korban lehet látni egy babáról, gyerekről, hogy mennyire igényli a társaságot, mennyire tud eljátszani egyedül is, mennyire kommunikatív vagy meggondolt a kérdéseiben is.
b.       Tovább osztható ugye ez a két csoport a temperamentum szerint. A kifele forduló szangvinikus vagy kolerikus, míg a befelé forduló az melankolikus vagy flegmatikus. Ezeket most nem jellemzem, biztosan olvastatok róla eleget. Azt is, hogy nincs tiszta ilyen-olyan típus, hanem nagy az átjárás a meghatározott személyiségek között.
Ahogy növünk, az élet is formál a személyiségünkön ( a szüleink isJ). Érett nőként kiforr sok minden bennünk és bizonyos személyiségjegyek nagyon nyilvánvalóan árulkodnak rólunk. Jó ezeket ismerni és a szolgálatban figyelembe venni. Munkapszichológusok, menedzserek használják leginkább a DISC tesztet, ami nem csak önismeretről szól, hanem abban is segít, hogy az egymással való munkálkodásban megértők, hatékonyabbak legyünk.


 A velünk született ajándékok mellett, megtérésünk után adatnak a

2. Lelki ajándékok.
Ezek sokszor kapcsolatban vannak a velünk született természetbeli ajándékokkal, hisz egy az adományozó: a Teremtő egy a Lélekkel. Vannak különböző lelki ajándékokat feltáró tesztek. Én nem igazán hiszek ebben, legalábbis kis valószínűséggel működnek a hatékonyan azt látom. Gyakorlatban inkább azt látom, hogy az első szeretet tűzével szolgálni kezd a megtérő, s a szükséget látva "megfogja a munka végét". Munkavégzés és bibliaismeret-szerzés közben felfedi a Lélek melyik az a szolgálat, ahol a helyemen vagyok. Mások is segíthetnek benne, különösen azok, akik a Lélek vezetése alatt szolgálnak már a gyülekezetben. Fontos kifejeznünk, ha valakiben meglátunk egy-egy ajándékot. Ez nem bók, hanem a bátorításnál is több, mert felelősség. Bátran éljünk mégis vele, s ne legyünk engedetlenek, ha felismerjük. Még egy olyan mód is van, hogy látom a szolgálatot, amire elhívott az Úr, vagy ahol szükség van és kész vagyok segíteni, s kérem a lelki ajándékot hozzá. A biblia tanít erre. Hogy kérjük, s kívánjuk a fontosabb lelki ajándékokat. Személyiségünk ismerete szerint is kérhetünk lelki ajándékot, ami kiegyensúlyozottá tesz a szolgálatban. Aztán a Lélek adja, kinek ahogyan akarja. S valóban az Ő akarata szerint a legjobb. 
2.        Még van egy fajta különleges ajándék. 

   3. Az élet ajándéka, 
a  amit nem mindig az Úr ad, de megengedi és javunkra fordítja, így válik csak ajándékká. Ezek lehetnek lelki örökségek családunkból vagy éppen sebeink, amelyeket ha az Úr begyógyított, gyógyító sebekké válnak mások számára a szolgálatban. A pozitív élettapasztalatokat, mint meg nem érdemelt ajándékot, könnyebben meg tudjuk osztani a nőkkel (gyermeknevelés, kapcsolatok,  hitbeli megtapasztalások pl.)
Most olyan sebeket sorolok fel, amelyek Jézus vérével befedezve ajándékok lehetnek másoknak a gyógyulásban. Segíthet látni területünket a szolgálatban: férj vagy más közeli személy halála, házassági problémák, válás, egyedülálló (magányos vagy „égő”), betegség, munkahely elvesztése, férj, aki nagyon sokat van távol (pl.külföldön dolgozik), terhesség, nem kívánt terhesség, abortusz, koraszülés, veszítések, idős szülők gondozása, üres fészek, anyós- meny kérdések,  probléma a rokonsággal, megoldatlan probléma, keserűség a nagy családban, romantikus szeretet hiánya a házasságban, énkép probléma, depresszió, gyógyíthatatlan betegség, tinédzserekkel, felnőtt gyerekekkel való probléma, szomorúság, öregedéssel járó kihívások, problémák, alkoholizmus és egyéb függőségek, testképzavar, molesztálás, bántalmazás, gyülekezetben átélt viharok, kiégés a szolgálat, illetve munka miatt, stb.
Ezek a tapasztalatok nem nyilvánosak, de vannak bátrak, akik úgy is felvállalják, és ezért lesznek áldottak. Természetes, hogy ezeket inkább diszkréten kezeljük. Mégis, személyes beszélgetésekben, kisebb csoportban jó valamennyit megosztani belőle, hisz így tudunk segíteni lelkigondozással. Honnan tudja meg valaki, hogy nekünk volt ilyen seb az életünkben, ha nem merünk még utalni se rá? (A múltkor utaltam arra, hogy gyermekágyas depresszió tört rám a 4. gyerekünkkel. Másnap már várt egy visszajelzés valakitől közületek, aki csak személyesen végzi a tanulmányt, hogy ő most van benne. Megérte felvállalni most is az őszinteséget, s előttetek megnyílni.) Kockázat, sebezhetőkké válunk még inkább, van hogy megtörténik, hogy visszaélnek vele, de sokkal több a segítség, az életmentő beavatkozás a nyomán. Segítünk, hogy valakinek begyógyuljon egy ilyen seb és megtérés lesz belőle (e nélkül nem fog sikerülni tartós gyógyuláshoz segíteni), ha hívő az illető, akkor megváltozik az élete, családja. Kivirul az ilyen nő. Mi is a Jézus sebeivel gyógyultunk meg. Adjuk tovább…
Velünk született, az Élettől és a Lélektől kapott ajándékainkkal tudunk szolgálni az Úrnak, másoknak, és másokkal! Milyen sokat kaptunk! Mindent, ami a szolgálathoz szükséges!

2016. július 6., szerda

Problémás emberekkel még áldottabbak is lehetünk?

Írtam már többször a konfliktusokról, bocsánatkérésről... A mentori tanulmányban, amit írok a nők között szolgálóknak, most érkeztem ehhez a fejezethez, ami a problémás emberekhez való viszonyulásról szól. Fogadjátok szeretettel. Remélem, senkinek nem okoz problémát, csak építőt! :)

Ha valaki dolgozik, ott probléma is adódik. Problémás ember is. Van, konfliktus, ami természetes, hisz személyiségünk különbözőségéből, vagy félreértésből adódik. De ezek megoldódnak, s még építőek is, ha helyesen kezeljük őket. Édesapám mondogatta: vannak konfliktuskeresők, konfliktust kreálók, konfliktuskerülők és problémamegoldó emberek. Te melyik vagy? Mit tegyünk, ha nem jelentéktelen konfliktus támad bennünk vagy körülöttünk? Tegyünk úgy, mint ha nem lenne? Csak nagyobb probléma kerekedik hosszútávon belőle. Mit tegyünk akkor, ha problémás emberek akadályoznak a munkánk végzésében (irigykedők, féltékenyek, susárlók, anyagias, nem biblikus gondolkodásúak stb.)?
Jill Briscoe szerint: "Láttam, tapasztaltam is többször az életben, hogyha valaki szolgál, s motivációja nem csupán a munkája, a pénz, az elismerés stb., hanem törekszik gyarlón, de mégis Istent és embereket önzetlenül szeretni és szolgálni, akár civil munkahelyével, vagy otthonteremtésével is, azt hamarosan „megkeresik” a problémás emberek. Néha csupán azért képmutatóak és önzőek (ami szintén tud fájni), mert ítéli őket a szolgáló ember puszta létezése is, reakciója, amely nem egyezik a világéval. s ítéli őket. Ösztönösen mindenki először magára gondol, s utána az Isten dolgaira, még hívő emberként is. Minden nap harc, hogy felülírhassa a mennyei értékrend a világias gondolkodásunkat. Ne adjuk fel a harcot még akkor sem, ha másoknak ez ítélet, vagy az Ellenség emiatt el akarja venni örömünket, lelkesedésünket!"
Miért vannak problémás emberek?
Okai a féltékenységnek, irigységnek, rosszindulatú megnyilvánulásoknak, zaklatásoknak: stabil kapcsolatok hiánya, nincs szilárd énkép, üresség és unalom, nem biztos saját életcéljában stb., s természetesen mindez a bűnre és a Gonoszra utal, mint a problémák gyökerére, aki megrontotta az Istenképet bennünk.

Mit tegyünk a problémás emberekkel?
Az alábbiak Carol Porter leveléből:
1.        Bármilyen őrültségnek is tűnik, de adj legalább egy esélyt az ilyen embereknek is a szeretetteljes kapcsolatra veled. Van, hogy valaki csak éppen magányos, szeretetre vagy megbecsülésre vágyik, s azért sajnálja tőled, azt, ami neki nincs. Segítsd hozzá őt is, szeresd.
2.        Tanulmányozd a Bibliát a konfliktussal kapcsolatban. (Egy példa: Ha indulatos emberről van szó, aki nem harcol a harag ellen, ne barátkozz vele. Ezt mondja az ige. Kerüld. Példabeszédek 22:24). Kérd ki mentorod, lelkipásztorod tanácsát a helyzetet illetően.
3.        Bocsáss meg neki, hogy nehéz természetű. Engedd el a fájdalmad. Isten többet engedett el neked…
4.       Imádkozz érte. isten jelenlétében nehéz irritálnia bárkinek is téged. J
5.        Szembesülj az illetővel, alázattal és szeretettel, de őszintén és hitelesen felvállalva a problémát. Még mindig jobb a „hogyanért” bocsánatot kérni, mint hazugság és képmutatás miatt kimaradni az Isten országából. Egy harmadik objektív személy segíthet a beszélgetés moderálásában. Amennyiben egyszer megpróbáltad és nem volt változás, ne erőltesd. Isten lelke nélkül csak nagyobb viszályt szül az ilyen ember.
6.       Próbáld empátiával megközelíteni, miért viselkedik így az illető?
7.        Szeresd gyakorlatilag, még akkor is, ha ezért naivnak tekint. Isten neked is megfizet s neki is tettei és szíve szándékai szerint.

8.       Adj hálát, hogy Isten ezáltal formálja a jellemed. Az Isten dicsérete, mint életforma megváltoztatja még a kapcsolatainkat is.

2016. június 27., hétfő

Hogyan találhatok mentort?

a képen Kovács Gézáné Ildikó, akitől sokat tanulhattam...egy levél sem jön úgy tőle, hogy valamit az Úr ne tanítana általa. Különböző női konfernciákon is mellészegődtem, s engedte, majd ő hívott... Hálás vagyok nagyon az Úrnak érte...

Többen kérdeztétek a Lydiában megjelent interjú után is, hogy hogyan találtam végül lelki mentorokat magamnak?
Először is éreztem, hogy az Úr engem erre a szolgálatra hív a nők között. Nem azért, mert már láttam volna rá sok példát előttem, s megkívántam, hanem a hiánya, a szüksége terhelődött rám. Miért is olyan kevés a lelki mentor közösségünkben? Egyszerű válasz az, hogy nagyon sok időt igényel s valakinek az életét. Áldozat! Mégis, leghatékonyabb tanítási módszer, sőt, még a személyes evangélizációnak is egyik alappillérének bizonyult az életemben. Mentorolni kezdtem egy kismamát (akár szoptatni tanítottam, vagy a hozzátáplálásban adtam útmutatót), vagy egy lánynak segítettem az önértékelési harcait megvívni, s evangéliumot adtam át a sorok között, majd egyenesben. Nagy lehetőség. Megéri vállalni az áldozatot. Tehát, hogyan is találhatok mentort?
1. Imádságra adatik. (Merd kérni kitartással. Nekem több év kellett, míg ima és próbálkozások után az Úr megadta).
2. El kell döntened, hogy miben akarsz támogatást, segítséget (egy bizonyos gyakorlati területén az életednek? lelki élet? hitre szeretnél jutni?). Nincs olyan mentor, aki mindenben segíthet neked. Ezért is van szükséged több mentorra az életedben. A Bibliából, könyvekből olvasunk igazi példaképekről, ők is bizonyos szinten mentoraink. Aztán, van, hogy mellészegődünk embereknek, s kérjük, hogy tanítsanak.  S majd jó, ha te is mentor leszel, tovább adva, amit tanultál.
3. Nézz körül (akiket már ismersz, vagy éppen akiket csak távolról, vagy ezután fogsz megismerni-nincs lehetetlen!). Egy jó mentor lehet példa neked valamiben, amit szeretnél te is úgy tenni, ezért tudatosan alázattal kifejezed iránta. Lehet egy olyan valaki egy mentor, aki elsősorban meghallgat téged (talán azért, mert mindig te hallgatsz meg másokat). Lehet egy mentor olyan szolgálattal, aki nem csak bátorít, de jó kritikusod, tudatosan figyel arra, hogy mindig visszajelezzen neked különböző területeken. Egy mentor lehet olyan, akire nem hasonlítasz, hanem teljesen más, mint te, ezért hiányos területeiden segít fejlődni. Általában ilyenkor kölcsönös mentorlás alakul ki. :)
4. Ne hamarkodd el a választást, s a kérésed valaki felé. Bizonyosodj meg arról, hogy az illető nagyon szereti az Urat, ekkor ha "csalódsz is benne", a kapcsolatotok nem fog megromlani, illetve lehet nem abban fog mentorolni, amiben te képzelted, hanem Isten gondolatai sokkal jobbak lesznek a számotokra...
5. Fejezd ki kérésed az illető felé akár egy rövid levéllel, vagy személyesen. Készülj fel a "nem"-re is, hisz lehet, hogy az illető éppen nagyon leterhelt, s nem szeretetlenség miatt képtelen vállalni. Az Úr jobbról gondoskodik neked, fel a fejjel! S máris tanultál valamit :)
6. Hívd meg mentorod kávéra, beszélgetésre (levelezés is megteszi ha nagy a távolság), s KÉRDEZZ! Mielőtt találkoztok, jegyzetelj, hogy majd miket szeretnél megbeszélni...
7. Ha csak teheted, csatlakozz a mentorod mellé egyszerű helyzetekben és szolgálatban, munkában is segítségként. Gyakorlatban többet lehet tanulni, s közben lehetőség van a beszélgetésre is. Ugyanakkor valamit kifejezhetsz hálaként is a segítségeddel.
8. Ne ragadj le egy mentornál, s ne várj barátságot, életre szóló kapcsolatot. Az ilyen elvárás megöli a kapcsolatokat. A barátság, az életre szóló kapcsolat az ajándék Istentől, nem lehet megdolgozni soha eléggé érte. Lehet megegyezés, hogy egy bizonyos ideig tart a segítő kapcsolat, aztán utána, amikor erre az Úr lehetőséged ad, ha szükség van rá.
9. Ne feledd, hogy neked kell tenned az első lépést a mentor felé, bár vannak alázatos szolgái is az Úrnak, akik felvállalják, hogy felajánlják segítségüket, ha nem is szóban, de esélyt adnak arra, hogy kifejezd kívánságod. Figyelj! Légy mindig hálás, és tisztelettel viszonyulj azok iránt, akik segítenek téged, s ne légy kicsinyes, hogy ezt nem vállalod fel mások előtt, hogy kitől tanultál Istenről s a biblikus életről.
10. Soha nem késő mentort kérni az Úrtól, nem lehetsz túl idős hozzá!

Még néhány gondolat egy régebbi bejegyzésemből:
A Biblia több képet használ a tanítás-tanulási kapcsolatokra: pásztor-bárányfazekas-agyagmester-tanítvány (mentorlás), családi kapcsolatok (testvér, atya-gyermekanya-gyermek)...
Visszaemlékezve, a legnagyobb hatással azok tudtak tanítani,akik szülői szeretettel vettek körül, kissé elfogulva hittek bennem. Családban, iskolában, gyülekezetben. A mai generációban is ez lehet a leghatékonyabb tanítói módszer, nem hiába lett népszerű az otthon-tanítás (home school) már Kelet Európában is. A tanulásra ösztönzés a szereteten, el-és befogadáson, a tanulóra szánt időben, személyes kapcsolatban rejlik. Mindez természetes közegben zajlik, inkább felfedezve a dolgokat, mint írás- és szóbeli ismeretszerzésen
Lelki szülőkre utaló példák a Bibliában:
Pál Timóteusnak, mint atyja: „az én szeretett fiamnak”.
János a 3. levelében az „úrnő és gyermekei” megszólítást használja
Máriának Erzsébet, és nőknek külön ott a tituszi ige: „az idősebbek tanítsák a fiatalabbakat”.
A tékozló fiú példázata: atya-fiú kapcsolat stb
A lelki apaság vagy anyaság nem életkortól függő. Ismerek olyan lányt, aki egy ideig a frissen megtért nagynénjének volt lelki anyja. Vagy egy idős vasárnapi iskolai tanító lelki atya lehetett a gyerekeknek, akiket tanított. Isten használja a szülőképet, amikor magáról és rólunk, gyermekeiről szól. Vagy az anyaképet is. „Elfelejtkezhetik-e az anya az ő gyermekéről? Én terólad el nem felejtkezem”. Ézs 49:15
Egy lelki anya főbb jellemzője: befogad, bátorít és meghallgat. Tituszhoz 2:3-5 szerint a gyakorlati dolgokban is eligazítást ad.
Istenre, mint atyára jellemző a Zsolt 103:9-13 szerint, hogy TÜRELMES, MEGBOCSÁTÓ, SZERETETTELJES, továbbá vezet, irányt mutat, egyenes (rámutat a hibáinkra még ha fáj is), megvesszőz, de be is kötöz, és gondoskodik (mely atya az, aki ha kenyeret kérnek követ ád...mennyivel én a ti menneyi atyátok..Lk 11).
 Kinek vagy a lelki atyja, anyja?  Mernek-e egyáltalán segítséget kérni tőled ?
Bátorítani szeretnék mindenkit, hogy kérje Istent, adjon olyan szívet, amely kész meglátni azt, akiért felelős, akinek segíthet. Vannak olyan személyek, akik még nem születtek meg. Ahogyan egy újszülöttet várnak egy családban, úgy várjuk-e a "barátkozók" újjászületését a vasárnapi iskolában, gyülekezetben? Ha megszületett, tudunk-e lelki szülőként dédelgető szeretettel viszonyulni hozzájuk? Te kihez fordulsz, ha segítségre van szükséged? Lehet kérni Istentől a lelki támaszt. Nekem is Isten több évi imádság után adta meg, hogy vérbeli szüleimen kívül másokban is támaszt leljek, példaképeimtől személyes törődést kapjak. De először neked kell lépni. Itt is érvényes, hogy jobb adni, mint kapni. Amit kaptál Istentől, add tovább. Tapasztalatot, szeretetet, törődést. Adjon Isten ötleteket, hogyan ápoljuk ezeket a családi kötelékeket (imacsoport, közös tevékenységek, bibliatanulmány
).
„Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é?” (Róm. 2:21). Mikor érezted utoljára Isten atyai szeretetét az életedben és hogyan (gondoskodás, vesszőzés, tanítás, türelem)? Imádkozzunk azért, hogy megújuljon az atya-gyermek kapcsolat Isten és közöttünk, hogy mi is ilyen viszonyban lehessünk azzal, akit Isten ránk bízott. Mert lelki szülőnek lenni az egyik legszebb hivatás!


Sokakért még hálás vagyok, akik példaképeim, vagy akik rövidebb-hosszabb időszakra az életben tanítóim voltak, lelki anyasággal szerettek. Még egy képet mutatok Carol Porterről, 

aki levelezésen és személyes találkozásokon keresztül mentorolt engem (volt olyan alázatos, hogy ő ajánlotta fel annak idején, hogy segít nekem. Én nem mertem volna erre kérni.) Legyen emlékezete áldott. Ő már az Úrnál van. Mielőtt meghalt, az utolsó kemoterápiás kezelés költségeit arra fordította a kezelés helyett, hogy meghívott hozzá Amerikába, hogy elbúcsúzzon s a lelkemre kösse: Légy mentor, hisz arra születtél, ajándékot kaptál hozzá bőven, még engem is! Add tovább, amit az Úrról tőlem tanultál. Eljött az ideje, hogy lassan leírom, amit tanultam. Egy kisebb és egy nagyobb levelezői csoport végig is vette ezeket a témákat már (Hogyan lehetsz TE mentor a gyülekezetedben?) . Ősszel újabb csoportot indítok. Imádkozz, s ha az Úr úgy vezet, jelentkezz, szívesen veszem, ha neked is tovább adhatom, amit a nők közötti szolgálatról tanultam.
 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL